SERMO det globala nätverket för oberoende kommunikationsbyråer

SERMO

Det globala nätverket för oberoende kommunikationsbyråer

Essencius är den nordiska representanten för SERMO, det första globala nätverket av oberoende kommunikationsbyråer som bygger på relationer, inte ägande.

Vi är en del av SERMO:s strategiska allians som för samman lokalt ägda PR-byråer från hela världen med en gemensam filosofi och erfarenhet inom kommunikationsbranschen.

SERMO utgörs av 16 oberoende kommunikationsbyråer, med kontor i 28 städer utspridda i över 25 länder. Nätverket har tillgång till över 500 anställda som främst arbetar med konsument- och företagskommunikation.
Som en medlem av SERMO:s nätverk, möjliggör vi för våra globala klienter en tillgång till internationell expertis. Samarbetet tillåter våra kunder att få en global närvaro samt anpassad förståelse för varje land, marknad och kulturs olika utmaningar.