7436 - Essencius

Varumärkesaktivering för Nordea Gold Mastercard

Utmaning

Omkring 300 000 danskar har ett Nordea Gold Mastercard, vilket ger dem fördelar som reseförsäkring och förlängd garanti på t.ex. elektronik och vitvaror. Men en stor del av kunderna använder inte kreditkortet och är inte bekanta med alla de fördelar som de redan har betalat för.

Därför ville Nordea aktivera befintliga Gold Mastercard-kunder till att använda sitt kort. Detta skulle ske genom en kreativ varumärkesaktivering, som samtidigt kan positionera Nordea som ett innovativt ”first-mover”-företag i en ganska konservativ bransch.

Lösning

Vi valde att fokusera på kreditkortets reseförsäkring, som har en stark emotionell potential. Med fokus på engagemang skapade vi en reseportal som gjorde drömmar verkliga via Augmented Reality och samtidigt kommunicerades fördelen med att använda Nordea Gold Mastercard.

Vi aktiverade reseportalen på en populär resemässa för att nå målgruppen i ett relevant sammanhang och vi använde konkurrens som en motivationsfaktor. Augmented Reality-reseportalen gav gästerna på resemässan en innovativ upplevelse via Facebook och Snapchat – med produkten Nordea Gold Mastercard i fokus.

Före och under resemässan engagerade vi både press och influencers som skrev om Augmented Reality-reseportalen och fördelarna med Nordea Gold Mastercards reseförsäkring.

Resultat

Konceptet med Augmented Reality-reseportalen på resemässan var en stor framgång, vilket skapade medvetenhet om Nordea Gold Mastercards reseförsäkring direkt till målgruppen.

Nästan 1 500 provade reseportalen via Facebook eller Snapchat. Omkring 1000 deltog i tävlingen, varav 60% gav marknadsföringstillstånd till Nordea.

Med publicitet i pressen och genom obetalt samarbete med populära influenser har budskapet om Nordea Gold Mastercards reseförsäkring nått även utanför resemässans väggar: Över 150 000 läsare, fans och följare exponerades för kommunikationen.

VILL DU PRATA MED OS?

Har du en uppgift som vi ska hjälpa till med?