Coca-Cola Open To Better - Essencius

Open To Better

Oppgave

2020 har satt dype spor hos alle – på godt og vondt. Formålet med Open To Better-kampanjen (OTB), var å dele personlige opplevelser fra tiden under korona-nedstengingen, lære av hverandre og inspirere til positiv forandring – være #OpenToBetter. 

Nye bokser med positive sitater på pakningen ble klare og Coca-Cola ønsket en fremtredende influenser- og PR-kampanje i Danmark. Vi sto klare! Det var Coca-Colas første kampanje på åtte måneder og vår anbefaling var derfor at kampanjen skulle starte med stil på den første dagen i 2021. 

Løsning

Personlig historier fra 45 influensere, en landsdekkende analyse som avslørte danskenes mest populære korona-forsett og en kampanjeside som tilba eksperthjelp til å sette ord og bilder på personlige mål og drømmer ble de tre hovedpunktene til kampanjen. I tillegg kom det sentrale tiltaket til kampanjen – sitater fra dansker direkte på Coca-Cola boksene.  

Danskenes mest populære korona-forsett på Coca-Cola bokser  

Vi arbeidet med en PR-strategi med fokus på å skape omtale i både landsdekkende, regionale og lokale, livstid- og fagmedier.  

For å skape et sterkt budskap for PR-kampanjen foretok vi en YouGov-analyse som kunne avsløre hva danskene ønsket å endre i livet sitt, og hva de ville ta med seg ut på andre siden av et utfordrende korona-år.  

De mest populære korona-forsettene fra analysen ble skrevet på boksene slik at danskene kunne bli minnet på hva de selv ønsket å gjøre annerledes det kommende året. Ved å trekke ut regional data kunne vi se hvilket korona-forsett som var mest populært i de forskjellige landsdelene, og dermed kunne vi segmentere PR-handlingene både regionalt og lokalt.  

Influenseres personlige korona-historier  

Vi valgte nøye ut 45 micro- og macro-influensere som delte sine personlige historier og erfaringer fra tiden under korona. Dette skjedde på den første dagen i det nye året, i og med at dette er den dagen der flest tenker over året som har vært og året som kommer. Dagen man setter mål for det neste året. Influenserne skrev deres personlige korona-forsetter direkte på boksens blanke felt med en oppfordring til at deres følgere skulle gjøre det samme og deretter dele det, sammen med kampanjens hashtag.  

Eksperthjelp og vision boards på kampanjesiden  

Vi utviklet en kampanjeside der alle kunne finne eksperthjelp til å arbeide konstruktivt og kreativt med å få klarhet i egne mål og drømmer for 2021. Og ikke minst, finne veien til disse målene. Vi gjorde det mulig for alle å skape sine egne vision boards for 2021. I samarbeid med en psykolog utarbeidet vi også tips og triks til hvordan man kan sette seg mål og nå dem. Flere influensere deltok ved å vise frem sine vision boards.  

Resultater

Essencius skapte en kampanje med stort engasjement fra både influensere og dansker generelt. Kampanjen nådde et bredt geografisk og demografisk publikum. 

Influenser-delen av kampanjen sikret et samlet bruttorekkevidde på +7 millioner. 86% av alle influenseres posts hadde høyere rekkevidde enn deres gjennomsnittlige innlegg, og en engagement rate på 6,77. 

49 omtaler ble publisert i danske medier og vi sikret en ROI faktor på +7. 100% av omtalene nevnte analysen og hele 86% av omtalene inneholdt produktbilder.  

Vi sikret bred omtale i nasjonale dagblader, fagmedier og livstilmedier, og regionale og lokale medier kunne avsløre hvilke av korona-forsettene som var mest populære i regionen. Videre ble de lokale influenserne som var en del av Open To Better-kampanjen sitert av lokale medier. 

SKAL VI SNAKKE?

Har du en utfordring, innenfor influencer marketing som vi skal hjelpe med?