Coca-Cola Open To Better - Essencius

Open To Better

Utmaning

2020 lämnade djupa spår hos många av oss, på gott och på ont. Syftet med kampanjen ”Open to Better” var att dela personliga erfarenheter från tiden under pandemin och nedstängningen, att lära sig från varandra och inspirera till positiv förändring – att vara #OpenToBetter.

Det var den första kampanjen från Coca-Cola på åtta månader och vår rekommendation var att lanseringen skulle ske första dagen under 2021. Med en ny design på förpackningen som innehåller positiva citat ville Coca-Cola skapa en storskalig influencer och PR-kampanj i Danmark. Vi var redo!.

Lösning

Personliga berättelser från 45 influencers, en nationell analys som avslöjade danskarnas mest populära corona-löften samt en kampanjsite där du kunde finna insikter sattes upp med inspiration från experter om hur du kan förverkliga dina mål och drömmar för 2021. Dessa var de tre fokuspunkterna för kampanjen – utöver den nya burkförpackningen med citat från danskarna. Den första kampanjen i sitt slag för Coca-Cola i Danmark någonsin.

Danskarnas mest populära corona-löften

Vi förberedde en PR-strategi och fokuserade på att skapa publicitet i såväl nationell, regional, lokal, bransch- och lifestyle-media.

För att göra PR-vinkeln ännu starkare, tog vi initiativ till en analys från undersökningsbolaget YouGov, som avslöjade vad danskarna mest ville förändra i deras liv och vad de lärt sig från nära ett år av pandemin. De mest populära corona-löftena från analysen användas för att skapa citat på Coca-Cola-förpackningarna för med syftet att inspirera danskarna att minnas de positiva lärdomarna från pandemin och bli #OpenToBetter. Genom att använda lokal statistik, kunde vi se vilka löften som var mest populära baserat på region. På detta sätt kunde vi skräddarsy vår pitch på ett lokalt och regionalt sätt.

Influencernas personliga corona-berättelser

Med noggrannhet valde vi ut 45 mikro- och makro-influencers som fick dela med sig av sina personliga berättelser och erfarenheter från tiden under pandemin och nedstängingen. De fick i uppdrag att publicera sina berättelser den 1 januari 2021. Datumet valdes ut för att många personer då tänker tillbaka på sitt tidigare år, vad det fört med sig och hur de ska agera framöver. Våra influencers skrev sina corona-löften direkt på den svarta boxen på burkförpackningen. De engagerade sina följare att själva dela med sig av sina erfarenheter och corona-löften, genom att använda kampanjens hashtag.

Hjälp från experter och en vision board på kampanjsajten

På kampanjsiten fanns det insikter och inspiration att hämta från psykologer. Innehållet skapades för att hjälpa läsarna uppnå sina mål och drömmar under 2021. Våra influencers delade även med sig av deras personliga tips och berättelser för 2021.

Resultat

Kampanjen skapade ett otroligt engagemang hos influencers och räckvidden lyckades nå ut brett såväl geografiskt som demografiskt.

På influencer-sidan lyckades vi skapa en total ackumulerad brutto-räckvidd om +7 miljoner. Hela 86 % av posterna som våra influencer publicerade hade en högre räckvidd än deras generella inlägg med en engagemangsgrad om 6.77. I dansk media genererade kampanjen över 49 omnämningar och en ROI-faktor om +7. 100% av klippen nämnde den nationella undersökningen och 86% av klippen innehöll produktbilder.

Utöver detta så lyckades vi dela med oss av den regionala statistiken kring ”corona-löften”, genom att citera lokala influencers som varit en del av kampanjen. .

Kampanjen skapade en söt, hjärtevärmande och mycket lokal aktivering av ett globalt varumärke. Utöver detta visades och nämndes Driscoll’s nya förpackning otaliga gånger i bidragen.

VILL DU PRATA MED OS?

Har du en uppgift som vi ska hjälpa till med?