Corporate Communication - Essencius

CORPORATE COMMUNICATION

Kommunikationsstrategin stödjer företagets affärsstrategi 

På Essencius prioriterar vi en strategi för företagskommunikation som kallas Corpsumer Communication. Inget varumärke lever oberoende av sitt moderbolag och varje moderbolag är och måste vara ansvarigt för alla sina varumärken, anställda och andra intressenter – inte minst konsumenterna och deras förväntningar.  

 Vi hjälper dig med ditt övergripande rykte och säkerställer en kommunikationsstrategi som förvaltar företagets rykte både internt och externt. Kommunikationsstrategin stöder företagets affärsstrategi och är en omfattande plattform för varumärkeskommunikation, intern kommunikation, employer branding och CSR, och den sätter ramarna för hantering av frågor och kriser.  

Med en bra kommunikationsstrategi får du en enhetlig berättelse och en vägledning för alla som arbetar med företagets kommunikation. 

 

e, essencius, logo

Har du en uppgift,
som vi ska hjälpa till med?