Problemhantering | Essencius

ISSUES MANAGEMENT

När ditt varumärke utmanas hjälper vi dig att kommunicera med pressen, konsumenter och intressenter

Problemhantering är ett strategiskt verktyg för att ändra eller bibehålla ett rykte och en uppfattning om varumärken och företag. Med problemhantering utvärderar och kartlägger vårt PR-team frågor, ämnen och kommunikationsproblem som kan påverka allmänhetens uppfattning om ditt varumärke eller ditt företag. Sedan föreslår vi en strategi som kan lösa problemet.

Two of our issues management clients

THAI UNION

In close cooperation with Grayling and Nordic lead Narva we assisted Thai Union, #1 global supplier of canned tuna, to navigate issues such as traceability, sustainability and wildlife preservation.

SPORTMASTER

Denmark’s leading sports retailer that has + 80 shops across the country. We assisted the company by mapping and addressing consumer concerns related to shopping and Covid19

Kriser skadar ryktet

Krishantering är annorlunda, en kris är ett plötsligt problem som kan skada ditt varumärke eller företagets rykte. En kris är inte väntad – och den kräver en reaktion omedelbart. Det kan vara en tsunami, coronavirus, något fel i leverantörskedjan, ett stort produktionsfel eller en återkallelse. Ibland känner du till problemet, men du vet inte när krisen kommer.

Ett problem kan alltså förvandlas till en kris och vårt PR-team är redo att hjälpa dig. Vi erbjuder också målinriktad och snabb ”hands on” krishantering där vi utarbetar olika scenarier, en PR-plan, tillhandahåller en beredskap, medieträning, dialog med media, hantering av dina sociala kanaler och 24-7 mediaövervakning av medier och SoMe.

e, essencius, logo

Har du en uppgift,
som vi ska hjälpa till med?