Employer Branding - Essencius

EMPLOYER BRANDING

Låt oss hjälpa dig att skapa ett tydligt Employer Branding och öka din företagsförmåga att attrahera och behålla kvalificerad personal. 

Employer branding, företagskommunikation och rekryteringsmarknadsföring är alla sammanflätade discipliner. Genom att integrera dessa tre områden kan befintliga och potentiella medarbetare enkelt bedöma om ditt företag är värt att arbeta för. Detta är kärnan i vad Employer Branding handlar om. 

Tillsammans med våra kompetenta partners SEEKNSPEAK tar vi hand om ditt varumärke och ditt företags kapacitet att attrahera begåvad personal. Vi utvecklar och koordinerar din Employer Branding-plattform så att den reflekterar dina övergripande affärsmål och din företagskommunikation. Därefter ser vi till att ditt kandidatflöde förbättras genom kampanjer, ambassadörsprogram, evenemang, jobbannonser, videor, sociala medier och karriärsidor. 

e, essencius, logo

Har du en uppgift som vi ska hjälpa till med?