Danske Hospitalsklovne - Essencius

Danska sjukhusclownerna

Utmaning

Da den velgørende forening Danske Hospitalsklovne besluttede sig for at få et nyt bureau til at konceptudvikle og eksekvere den årlige kampagne op til foreningens Spred Glæde Dag blev Essencius inviteret til pitch.

Grundet sagens vigtighed og opgavens karakter valgte vi uden tøven at deltage. Hovedopgaven var at skabe større brand-love og kendskab for derigennem at indsamle flere midler til hospitalsklovnenes vigtige arbejde. Med stærkt fokus på brand-aktivering, PR og influencers vandt Essencius opgaven.

 

Lösning

Vi utvecklade kampanjplattformen “Inte bara på skoj” för att understryka att det inte bara är för skojs skull du ska köpa en röd näsa från ”danska sjukhusclownerna”. Kommunikationsplattformen fokuserade på värdet av den röda näsan och gav samtidigt en stark utgångspunkt för att engagera konsumenter, media och andra intressenter i föreningens primära budskap.

Vi använde content marketing som kampanjens utgångspunkt och säkrade spridning via sociala kanaler, influencers och PR. På det sättet skapade vi en kostnadseffektiv, relevant och riktad spridning av budskap. Under hela kampanjperioden uppmuntras konsumenterna genom engagerande innehåll att köpa de röda näsorna och dela ett foto av sig själv med näsan på, i sociala medier med #spridglädje.

Resultat

Alla kampanjens ambitiösa framgångskriterier uppfylldes och överträffades på flera områden. I förhållande till de kvalitativa parametrarna blev kampanjen en framgång med kommunikationsplattformen ”Inte bara på skoj”, som kunde aktiveras i olika kanaler och till olika intressenter – på ett sätt som ledde till mer intresse, engagemang och dialog än tidigare och som samtidigt ledde till försäljning av röda clownnäsor och därmed insamling av mer pengar.

Överväger du en ny byrå för din hjärtefråga? Läs mer här

 

VILL DU PRATA MED OS?

Har du en uppgift som vi ska hjälpa till med?