Danske Hospitalsklovne - 'Ej blot til Lyst' - Essencius

Danske Hospitalsklovne

Udfordring

Da den velgørende forening Danske Hospitalsklovne besluttede sig for at få et nyt bureau til at konceptudvikle og eksekvere den årlige kampagne op til foreningens Spred Glæde Dag blev Essencius inviteret til pitch.

Grundet sagens vigtighed og opgavens karakter valgte vi uden tøven at deltage. Hovedopgaven var at skabe større brand-love og kendskab for derigennem at indsamle flere midler til hospitalsklovnenes vigtige arbejde. Med stærkt fokus på brand-aktivering, PR og influencers vandt Essencius opgaven.

 

Løsning

Vi udviklede kampagneplatformen ’Ej blot til lyst’ for at sætte fokus på, at det ikke kun er for sjovs skyld, at man som forbruger skal købe en rød næse fra Danske Hospitalsklovne. Kommunikationsplatformen satte fokus på værdien af den røde næse og samtidig gav den et stærkt udgangspunkt for at engagere forbrugere, medier og andre stakeholders i foreningens primære budskaber.

Vi anvendte content marketing som omdrejningspunkt for kampagnen og sikrede distribution via sociale kanaler, influencers og PR. Derved skabte vi en omkostningseffektiv, relevant og målrettet distribution af budskaber. I hele kampagneperioden blev forbrugerne via engagerende indhold opfordret til at købe de røde næser og dele et billede af dem selv med næserne på, på sociale medier sammen med #spredglæde.

 

Resultat

Alle kampagnens ambitiøse succeskriterier blev opfyldt, og på flere områder overgået betydeligt. I forhold til de kvalitative parametre blev kampagnen en succes med kommunikationsplatformen ’Ej blot til lyst’, der kunne aktiveres på tværs af kanaler og stakeholders – på en måde, som medførte mere interesse, involvering og dialog end tidligere og samtidig ledte til salg af røde klovnenæser og dermed større fundraising.

SKAL VI SNAKKE?

Har du en udfordring, inden for influencermarketing vi skal hjælpe med?