Värderingsdriven Marknadsföring | Essencius

PURPOSE MARKETING

Hållbarhet – Klimat, miljö, ekonomi och socialt ansvar

Bör konsumenter välja ditt varumärke för att förändra världen?

Att ett varumärke och företag arbetar hållbart betyder inte bara att de strävar efter att vara klimat- och miljömedvetna utan även att dem tar ett ekonomiskt och socialt ansvar, kort kan man säga att det innebär att varumärket och företaget tar ansvar för mänsklighetens framtid och välfärd.  Att arbeta hållbart är något som i allt högre grad är i fokus när konsumenterna väljer produkter eller när medarbetare väljer arbetsplats. Flera företag arbetar med employer-branding för att behålla och locka de mest skickliga medarbetarna och allt fler konsumenter efterfrågar varumärken som har ett hållbarhetstänk. Som din värderingsdrivna marknadsföringsbyrå går vi in för att stärka din affärsprofil, vi tittar på befintliga initiativ och hjälper till med framtiden.

Se två av våra purpose marketing cases

'Why' är viktigt – 'How' avgör trovärdighet

Vi arbetar inte bara med ditt WHY, utan också med att skapa ett visionärt och ambitiöst HOW.

Som din värderingsdrivna marknadsföringsbyrå säkerställer vi att ditt varumärke hjälper konsumenten att göra rätt val. Ditt varumärke måste vara konsumentens favorit – och det måste förbli i den positionen eftersom du faktiskt arbetar med hur ditt varumärke produceras och konsumeras. Det handlar inte om att konsumera mer, utan att konsumera bättre.

En bättre konsumtion

Hållbarhet fyller konsumenternas medvetenhet. Önskan om att ta hänsyn till hållbarhet och världens framtid skapar det som experter kallar ett stort paradigmskifte i marknadsföring. Det handlar inte längre om att få målgruppen att konsumera mer, utan att få dem att konsumera bättre.

Som din värderingsdrivna marknadsföringsbyrå marknadsför vi ditt hållbara varumärke och företag och gör ditt varumärke till den medvetna konsumentens första val.

Vi hjälper till att berätta hur och varför ditt varumärke och företag gör skillnad, och hur ni tar hållbarhet på allvar. Vi kan hjälpa dig med befintliga produkter eller med långsiktiga lösningar.

Ett inspirerande WHY och ett trovärdigt HOW

Vi utmanar värderingsdriven marknadsföring i traditionell mening. Vi arbetar med både inspirerande WHY och med ett visionärt och ambitiöst HOW, så vi sätter nya standarder för hur varumärken tar hänsyn till hållbarhet.

Vi tar hänsyn till framtiden för ditt varumärke

Som din värderingsdrivna marknadsföringsbyrå går vi ett steg längre och deltar i processen för produktion och leverans, vilket tvingar dig att se framåt. Vi vill vara en del av produktutvecklingen och hjälpa dig att se inåt och utåt för att optimera ditt varumärke.

Kan du till exempel: Återvinna befintliga material när du utvecklar nya produkter? Vilken typ av förpackning använder du? Kan du skapa produkter med lång hållbarhet? Kan produkten repareras eller returneras, finns ett cirkulärt system? Arbetar du med FN: s 17 globala mål?

Vi skapar den ärliga och trovärdiga berättelsen om varumärket och säkerställer en öppenhet som gör det lättare för konsumenten att hitta och göra rätt val när de vill konsumera med största hänsyn till hållbarhet.

Vi hjälper dig att göra det enkelt, roligt, inspirerande och trendigt att ha en livsstil som inte skadar klimat, miljö, djur och människor.

Tre goda skäl till att kommunicera hållbarhet

Konsumenter vill gärna betala extra för hållbarhet

Studier visar att konsumenter är villiga att betala extra för hållbarhet, det är viktigt med klimat, miljö, ekonomi och socialt ansvar. Dessutom är den medvetna konsumenten trogen mot ett ansvarfullt varumärke som arbetar proaktivt med hållbarhetsfrågor.

Bli erkänd med anledning av hållbarhet

Konsumenter och medarbetare är kritiska till vilka varumärken och företag de vill köpa av och associeras med. Ett varumärke med en tydlig profil inom hållbarhet blir ett starkt varumärke.

Bli vald för trovärdighet och äkthet

Ett starkt varumärke med en tydlig profil inom hållbarhet måste vara trovärdigt och äkta. Vi hjälper dig att kommunicera brett och ärligt om de förbättringar och utmaningar som redan finns eller som kommer att komma.

e, essencius, logo

Har du en uppgift,
som vi ska hjälpa till med?