European Sperm Bank - BlivSædDoner.dk - Essencius
Bliv Sæd Doner - Social Media - Essencius

European Sperm Bank – BlivSædDonor.dk

UTfordring

Tre av fire danske menn har i dag nedsatt sædkvalitet, og etterspørselen etter donorsæd har økt betydelig de siste årene. European Sperm Bank, en av verdens største sædbankene, befant seg i en situasjon der etterspørselen overgikk tilbudet deres. Vi skulle derfor hjelpe European Sperm Bank med å rekruttere nye donorer så raskt som mulig, slik at beholdningen av donorsæd kunne møte den stadig økende etterspørselen. I tillegg måtte vi sikre vekst i antallet donorer fremover. 

Løsning

BlivSædDonor.dk skulle i større grad fungere som en rekrutteringskanal for nye donorer i alderen 18–40 år og bidra til kontinuerlig vekst i antallet donorer. Essencius utarbeidet en skreddersydd rekrutteringstrakt for sosiale medier der vi løpende testet og overvåket ulike parametere som tekst, kjernebudskap, bilder, animasjoner, video, målgruppe og distribusjonsvariabler for å effektivisere kommunikasjonen vår. Hele tiden med fokus på kostnad per rekruttering. Facebook viste seg å være den mest effektive kanalen og ble brukt som hovedplattform. Her ble trakten kontinuerlig finjustert gjennom testing av flere hundre ulike annonsevariasjoner. Samtidig oppdaterte vi BlivSædDonor.dk sin identitet og optimaliserte kommunikasjonen og rekrutteringsprosessen på nettstedet for å øke konverteringsfrekvensen når potensielle kandidater besøkte BlivSædDonor.dk. 

Resultat

Hele 1200 nye donorer ble rekruttert på mindre enn ett år, samtidig som kostnadene per nye rekrutterte donor ble betydelig redusert. Den spesielle rekrutteringstrakten klarte å drive nye donorer billigere og raskere. 

SKAL VI SNAKKE?

Har du en utfordring vi skal hjelpe deg med?