European Sperm Bank - BlivSædDonor.dk - Essencius
Bliv Sæd Doner - Social Media - Essencius

European Sperm Bank – BlivSædDonor.dk

Utmaning

Tre av fyra danska män har idag en nedsatt spermakvalitet och de senaste åren har efterfrågan på spermadonatorer ökat drastiskt. European Sperm Bank, en av världens största spermabanker befann sig i en situation där efterfrågan översteg utbudet. Vi behövde hjälpa European Sperm Bank att rekrytera nya donatorer så snabbt som möjligt så att utbudet av spermier kunde möta den ständigt ökande efterfrågan. Dessutom skulle vi säkra att antalet donatorer skulle bli allt fler framöver.

Lösning

BlivSædDonor.dk skulle i större utsträckning fungera som en rekryteringskanal för nya donatorer i åldern 18 – 40 år och bidra till en kontinuerlig tillväxt i antalet donatorer.

Essencius designade en skräddarsydd rekryteringstratt för sociala medier, där vi kontinuerligt testade och övervakade olika parametrar som text, kärnbudskap, bilder, animationer, videos, målgrupp och distribueringsvariabler för att effektivisera vår kommunikation. Hela tiden med kostnad per rekryterad i åtanke. Facebook visade sig vara den mest effektiva kanalen och användes som den primära plattformen. Här finjusterades rekryteringstratten konstant bland annat genom att testa hundratals olika annonsvarianter. Samtidigt vitaliserade vi BlivSEDDonor.dk:s identitet och optimerade kommunikations- och rekryteringsflödet på sajten för att öka konverteringsgraden när potentiella kandidater klickade in på BlivSædDonor.dk

Resultat

Totalt rekryterades 1 200 nya donatorer på mindre än ett år, medan kostnaden per ny donator minskade avsevärt. Den speciella rekryteringstratten kunde driva in nya donatorer både snabbare och billigare.

VILL DU PRATA MED OS?

Har du en uppgift som vi ska hjälpa till med?