European Sperm Bank - BlivSædDoner.dk - Essencius
Bliv Sæd Doner - Social Media - Essencius

European Sperm Bank – BlivSædDonor.dk

Udfordring

Tre ud af fire danske mænd har i dag nedsat sædkvalitet, og gennem de senere år er efterspørgslen på donorsæd steget kraftigt. European Sperm Bank, en af verdens største sædbanker, stod i en situation, hvor efterspørgslen overgik deres udbud. Vi  skulle hjælpe European Sperm Bank med at rekruttere nye donorer hurtigst muligt, så beholdningen af donorsæd kunne stå mål med den stadigt stigende efterspørgsel. Desuden skulle vi sikre vækst i antallet af donorer fremadrettet.

Løsning

BlivSædDonor.dk skulle i højere grad fungere som rekrutteringskanal for nye donorer i alderen 18 – 40 år og bidrage til løbende tilvækst i antallet af donorer.
Essencius udarbejdede en skræddersyet rekrutteringstragt til sociale medier, hvor vi løbende testede og monitorerede forskellige parametre som tekst, kernebudskaber, billeder, animationer, video, målgruppe og distributionsvariable for at effektivisere vores kommunikation. Hele tiden med omkostning per rekruttering skarpt for øje.
Facebook viste sig at være den mest mest effektive kanal og blev brugt som den primære platform. Her blev tragten til stadighed fintunet blandt andet gennem test af flere hundrede forskellige ads-variationer.
Samtidig revitaliserede vi BlivSædDonor.dk’s identitet og optimerede kommunikationen og rekrutteringsflowet på sitet for at øge konverteringsraten, når potentielle kandidater klikkede sig ind på BlivSædDonor.dk.

Resultat

Hele 1.200 nye donorer blev rekrutteret på mindre end ét år, samtidig med at omkostningerne pr. nyrekrutteret donor blev væsentligt reduceret. Den særlige rekrutteringstragt var i stand til billigere og hurtigere at drive nye donorer.

SKAL VI SNAKKE?

Har du en udfordring, vi skal hjælpe med?