Case - Spisbar / One Third - Essencius

Fra Madspild til

SpisBar’

SPISBAR’ er et INNOVATIONSPROJEKT, der sætter fokus på løsninger, der REDUCERER MADSPILD OG FØDEVARETAB.

SPISBAR’ er et initiativ under tænketanken ONE\THIRD – Tænketank om Forebyggelse af Madspild og Fødevaretab c/o Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

SpisBar’

Danmarks første Madspildskonference der Samler hele branchen

KOMPLEKS PROBLEMATIK LØST MED INTEGRERET
KOMMUNIKATION

En strategi, mange spillere. Ved brug af forskellige kommunikationskanaler og involvering af forskellige fagdiscipliner skabte vi en effektiv og involverende brand-identitet og en involverende kommunikationsplatform.

SPISBAR’ blev navnet for den samlede kampagne. Navnet skaber associationer til både fødevarer, situationer og venues og indbyder til involvering.

SPISBAR’ fik sin egen identitet, der er tæt forbundet til ONE/THIRDs overordnede identitet.

Følgende elementer spillede en væsentlig rolle i udvikling og implementering af SPISBAR’:

Stakeholder workshops

Kommunikationsstrategi

Navn og identitet

PR

Content marketing

Paid Social

Videoer / portrætinterviews

Innovationskonkurrence for vækstlaget

Konference og eventinstallationer

Madspildsrapport

Med udgangspunkt i ONE\THIRD’s univers og med æstetik, appetit og innovation for øje skabte vi en VISUEL IDENTITET, der i sin enkelhed fungerer online og offline,
i videnstunge publikationer, til infografikker og animationer samt til involverende eventinstallationer.

Logoet tager udgangspunkt i ONE\THIRD’S visuelle karakteristika hvor ‘\’ er et bærende element. I SPISBAR’ bruges de skrå linjer aktivt i alle elementer og skaber en klar genkendelighed.

Billedvalget repræsenterer de forskellige værdikædeled, fra primærproduktion og råvarer til industriel produktion og færdigbearbejdet mad. Billederne er enkle, æstetiske og danske.

Danmark er fuld af innovative madspildsvirksomheder og løsninger – både på mikro- og makroniveau.
Igennem PR, SoMe, en INNOVATIONSKONKURRENCE og PORTRÆTINTERVIEWS involverede vi virksomheder og interesseorganisationer på tværs af værdikædeleddene til at deltage i Danmarks første tværsektorielle madspildskonference.
I løbet af få uger var konferencen FULDT BOOKET!

INNOVATIVE 'FOODOP'

Vinder 2022

”Vi er så enormt glade for at have vundet. At en jury med så store kompetencer og indsigt i arbejdet med reduktion af madspild kårer FoodOp, ser vi som en kæmpe anerkendelse. Vi vil bruge præmien på at videreudvikle FoodOp, så det bliver endnu bedre og lettere for kokke, køkkener og deres gæster at bruge vores platform, så vi sammen kan reducere madspildet yderligere. Det er vores ambition, at vores datadrevne løsning skal udbredes internationalt, og vores mål er, at vi i 2025 findes på 700 lokationer globalt.”

Nichlas Saul, FoodOp

KOLDE FAKTA TIL VARME HJERNER og hjerter

Vi gør tal og fakta spiselige

For hvor meget er 8,4 miliarder kroner egentlig?
Når det omsættes til vindmøller, familier der kan spise gratis eller antal af lastvognslæs med mad, der smides ud, danner vi billeder som vores forstand og fornuft bedre kan konsumere. Billeder som gør, at vi i højere grad kan “mærke” tallets volumen. Læserne danner en mere emotionel relation til problemet, fremfor udelukkende den rationelle relation.

  • Opsætning af rapport
  • Design og udarbejdelse af infografikker
  • Afstemning og eventmateriale