Influencers Archives - Essencius

Coca-Cola Open To Better

2022-08-13T07:49:21+01:00

Open To Better Utmaning 2020 lämnade djupa spår hos många av oss, på gott och på ont. Syftet med kampanjen ”Open to Better” var att dela personliga erfarenheter från tiden under pandemin och nedstängningen, att lära sig från varandra och inspirera till positiv förändring – att vara #OpenToBetter.Det var den första kampanjen från Coca-Cola på [...]

Let it out

2022-08-13T08:01:57+01:00

https://youtu.be/7iWeMPEEuk0 Få luft – på Island​ Utmaning Turism står för cirka 35 procent av Islands intäkter i utländsk valuta och cirka 15 procent av alla jobb i landet är direkt relaterade till turismen. Därför var det avgörande för Island att snabbt, men också säkert och ansvarsfullt, få igång turismen igen efter Corona-nedstängningen av landet som [...]

Danske Hospitalsklovne

2022-08-16T04:54:10+01:00

https://essencius.dk/wp-content/uploads/2018/10/DHK_2.mp4 https://essencius.dk/wp-content/uploads/2018/10/DHK_5.mp4 https://essencius.dk/wp-content/uploads/2018/10/Case-3_1_modified.mp4https://essencius.dk/wp-content/uploads/2018/10/DHK_8.mp4https://essencius.dk/wp-content/uploads/2018/10/DHK_9_modified_again.mp4 Danska sjukhusclownerna Utmaning Da den velgørende forening Danske Hospitalsklovne besluttede sig for at få et nyt bureau til at konceptudvikle og eksekvere den årlige kampagne op til foreningens Spred Glæde Dag blev Essencius inviteret til pitch.Grundet sagens vigtighed og opgavens karakter valgte vi uden tøven at deltage. Hovedopgaven var at skabe større [...]

Weber Pulse

2022-08-16T05:07:20+01:00

https://www.youtube.com/watch?v=RXL-b5_FhukWeber kom till oss med en helt ny produkt, en gammal myt och en önskan att nå en ny målgrupp. En urban livsstil, gröna städer och ljuvliga balkonger ger Weber nya utmaningar – och möjligheter! Förbudet mot öppen eld och rök i många bostadsföreningar gör att Webers klassiska kol- och gasgrill inte längre är ett [...]

Fuze Tea Lansering

2022-08-16T05:15:31+01:00

Fuze Tea Utmaning När Coca-Cola lanserade isteet Fuze Tea i Danmark fick Essencius uppdraget att vara huvudbyrå för aktiveringen av det för danskarna okända varumärket. Lanseringen skulle skapa kännedom och preferenser för Fuze Tea på en marknad där det redan fanns etablerade och starkt positionerade istee-varumärken. Dessutom skulle lanseringen aktivera Fuze Teas europeiska kommunikationsplattform, med [...]

Sæt Pris På Brysterne

2022-08-16T05:33:15+01:00

https://youtu.be/BZN1ehp5a2c Sæt Pris På Brysterne Utmaning Støt Brysterne har varit kända för det rosa bandet och deras kampanjinsats under flera år för att fokusera på bröstcancer och samla in pengar till detta.Støt Brysterne har genom åren lyckats fånga en lojal målgrupp av kvinnor i åldern +35 år. Organisationen har länge haft en önskan om att [...]

Solar Polaris – ‘Betalt av solen’

2022-08-16T05:24:28+01:00

Solar Polaris – ‘Betalt av solen’ Utmaning Eftersom sourcing- och serviceföretaget Solar skulle etablera solcellsverksamheten Solar Polaris i början av 2017 fick Essencius uppdraget att säkerställa bästa möjliga lansering med fokus på B2C-marknaden i Danmark.I vår första undersökning upptäckte vi en anmärkningsvärd skillnad mellan fakta och uppfattning: solenergi har stora fördelar, men hos danskarna finns [...]