En PR-byrå som styrker ditt varumärkes anseende och trovärdighet

PUBLIC RELATIONS

Som PR-byrå arbetar vi med anseende, legitimitet och trovärdighet. Omnämnanden i media är en av byggstenarna.

PR (Public Relations) är en bred och komplex disciplin. Och PR är mycket mer än omnämnanden i media, mediaövervakning och kontakt med journalister. Det handlar också om hantering av små och stora kriser som kan drabba dig, ditt varumärke, ditt företag eller en hel bransch. Att vara PR-byrå handlar också om att samarbeta med influencers – stora, små, kända eller kanske forskare.

Strategisk PR handlar om att genomföra de aktiviteter som har största möjliga inverkan på ditt övergripande anseende och trovärdighet. Och därmed påverka konsumentens önskan att välja ditt varumärke.

PR-byrå och branschen i utveckling

Medierna utvecklas i snabb takt och publicerar i ett högt tempo. Tidigare kunde man nå ut till en stor del av befolkningen med hjälp av få medier, men det ser annorlunda ut idag. Konsumenternas mediekonsumtion är splittrad och det ställer krav på din kommunikation med omvärlden. Varje media, varje podcast och varje vlogg har sitt eget fokus och behöver nås med målinriktad kommunikation. Vi hjälper dig med det.

Kommunikationsstrategi och storytelling

PR handlar i princip om att bevara eller bygga upp ett anseende. Anseende skapas av den totala summan av ord, perceptioner och aktiviteter om och från dig och beteendet hos dina konkurrenter. Det skapar tillsammans en agenda. Du är aldrig ensam om att sätta agendan, men du kan påverka den. Medierna bombarderas varje dag med pressmeddelanden om nya produkter, tjänster eller nya spännande samarbeten. Att tränga igenom hos journalister och influencers och nå ut till konsumenterna kräver ingående kunskap om hur de arbetar och prioriterar. Som PR-byrå har vi den insikten.

PR och marknadsföring

Vi är specialister inom marknads-PR där produkter eller kampanjer är i fokus – i media, på event, SoMe och digitalt. Med tydliga budskap och med kunskap om ditt varumärke skapar vi berättelser som journalister, bloggare, influencers och konsumenter vill göra till sina egna. Berättelser som ökar kunskap och leder till försäljning. Som PR-byrå etablerar vi den kunskap och dialog som stöder ditt varumärke. Se vår lansering av Fuzetea och den fleråriga kampanjen för Anthon Berg – Den generøse julerejse.

See two of our PR cases

e, essencius, logo

Har du en uppgift,
som vi ska hjälpa till med?